Vrste radnog odnosa za vrijeme pandemije

Poslodavac na raspolaganju ima nekoliko opcija.
Datum objave: 30.03.2020

Pandemija koronavirusa (COVID-19) predstavlja značajan izazov za cijeli svijet. Život kakav znamo drastično će se promijeniti, a posljedice na gospodarstvo uzrokovane pandemijom osjećat će se godinama ispred nas.

Pokreću se sve strože mjere zabrane kretanja ljudi te je nepoznanica koliko će dugo te mjere biti na snazi.

Mnogi, koji imaju tu mogućnost, radit će od kuće tjednima, ako ne i mjesecima. No što je s ostalima, koji nemaju tu mogućnost, a čime je i samo poslovanje ugroženo?

Zbog širenja korona virusa i proglašenja pandemije te s obzirom na smanjenje prihoda (gubitak narudžbi, ugovorenih poslova) i tržišta u širem smislu, treba razmotriti što stoji na raspolaganju poduzetnicima koji su ujedno i poslodavci, kako bi se što bezbolnije riješili novonastali problemi.

Oni koji su najteže pogođeni ne bi trebali bankrotirati i bez vlastite krivnje izgubiti sredstva za život

Plan zaštite pojedinca i poduzetnika

Odlukom o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području RH koja je donesena 11.03.2020. i dalje se primjenjuju zakoni i propisi koji vrijede i u redovnim uvjetima.

To znači da se i poslodavac i radnik i dalje moraju pridržavati:

  • Zakona o radu (NN 93/14., 127/17. I 98/19.)
  • Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., i 96/18.)
  • Drugih propisa kojima su uređeni radni odnosi (kao što je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17.)

Za vrijeme proglašenja epidemije, određeni zakoni mogu biti izmijenjeni ili čak stavljeni izvan snage.

Poslodavac i radnik se moraju pridržavati i drugih propisa i odluka koje uređuju postupanje za vrijeme proglašene epidemije te odluka nadležnih tijela.

Vrste radnog odnosa za vrijeme pandemije

Poslodavac na raspolaganju ima nekoliko opcija, a to su:

1. Odluka o radu kod kuće

Ako je moguće i izvedivo ovisi o naravi posla. Poslodavac treba donijeti pisanu odluku kojom određuje da će pojedini radnici (ili svi radnici) u određenom razdoblju i na određeni način raditi od kuće.

2. Aneks ugovora o radu - smanjenje plaće i/ili radnog vremena

Obavezno sklopiti aneks ugovora o radu.

3. Ustupanje radnika

Poslodavac svojeg radnika ustupi drugom poslodavcu, moguće je samo između povezanih poslodavaca prema Zakonu o trgovačkim društvima.

Ustupanje radnika nije moguće:

  • između trgovačkih društava koja nisu međusobno povezana u smislu ZTD-a
  • između trgovačkog društva i pravne osobe koja nije trgovačko društvo (primjerice, udruge, zadruge ili ustanove)
  • između trgovačkog društva i fizičke osobe (primjerice, obrtnika)

4. Obustava rada (“slobodni dani”)

Poslodavac treba donijeti odluku za određeno kraće razdoblje za koje smatra da će posebne okolnosti trajati i da će se nakon toga normalno radnik moći vratiti na posao.

Poslodavac svoje radnike oslobađa obveze dolaska na radno mjesto, radnici ne obavljaju posao s drugog mjesta.

Radnicima se za to vrijeme isplaćuje naknada plaće zbog posebnih okolnosti za koje nije odgovoran radnik.

5. Preraspodjela radnog vremena

Poslodavac donosi internu pisanu poruku da se radno vrijeme organizira da će u razdoblju proglašene epidemije radno vrijeme trajati kraće, a da će nakon završetka epidemije radno vrijeme trajati dulje od ugovorenog radnog vremena.

6. Neplaćeni dopust

Mora se odobriti na zahtjev radnika, radnik se sam odjavljuje s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, bira se mirovanje radnog odnosa, te mu se za to vrijeme ne isplaćuje plaća niti naknada plaće.

7. Odluka o korištenju godišnjeg odmora

Prema čl. 85 Zakona o radu, poslodavac može za vrijeme epidemije donijeti odluku o kolektivnom godišnjem odmoru za radnike ili samo za pojedine radnike.

8. Odluka o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovan otkaz)

Ako nema drugog načina, poslodavac donosi odluku o poslovno uvjetovanom otkazu, radi gospodarskih razloga. Zbog smanjenog obujma poslovanja, dolazi do situacije da poslodavac treba manje radnika za obavljanje određenog posla i da je zbog proglašenje pandemije i gospodarske situacije koja je zbog toga nastala primoran otpustiti radnike.

Bitno je da u odluci o otkazu stoji poslovno uvjetovan otkaz zbog pandemije i gospodarskih razloga (a ne primjerice sporazumni raskid radnog odnosa) kako bi radnici mogli ostvariti pravo na burzi rada (HZZ) i dobiti naknadu  za nezaposlene, naravno ako za to imaju ispunjene i ostale uvjete.

Kod ovakve vrste otkaza poslodavci trebaju voditi računa o tome da na isto radno mjesto ne smiju zaposliti drugog radnika idućih 6 mjeseci. Međutim, u pripremi je poseban zakon koji bi u vrijeme epidemije regulirao neka pitanja iz radnih odnosa drugačije nego Zakon o radu.

Tim zakonom bi se privremeno poslodavcima omogućilo donošenje određenih odluka kojima bi se radni odnosi prilagodili nastaloj situaciji.

Donošenje zakona očekuje se u najkraćem roku.

 

KONTAKTIRAJTE NAS ZA SAVJET

 

Izvor: RRIF.HR

 

 

NEWSLETTER

Primajte na email novosti iz svijeta knjigovodstva i računovodstva